De Velden

Er zijn nog enkele middenwoningen en hoekwoningen beschikbaar. Ook is er nog één 2/1 kap beschikbaar.